Opinnäytepalkinnot

ProGIS ry jakaa vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille. Palkinnot jaetaan syksyllä järjestettävän GeoForum Summit -tapahtuman yhteydessä. Palkittavat henkilöt valitaan ProGIS ry:n hallitukselle lähetettyjen esitysten perusteella vuoden aikana tehdyistä opinnäytetöistä.

Ehdota opinnäytetyöpalkinnon saajaa!

Ehdota palkittavaa opinnäytetyötä tällä lomakkeella.

Vuonna 2023 palkittavien töiden tulee olla valmistunut välillä 1.9.2022-31.8.2023. 
Ehdotuksia voi jättää 15.9. mennessä!

Opinnäytepalkinnot vuosittain

2022

2021

 • Joel Jalkanen, Helsingin yliopisto, Väitöskirja: Spatial Conservation Prioritization for the Benefit of Urban and Regional Land-use Planning
 • Mathew Page, Helsingin yliopisto, Gradu: Agent-based models as a tool for exploring complex segregation processes. Simulating scenarios of residential segregation in the Helsinki Metropolitan Area
 • Jan Pisl, Aalto-yliopisto, Diplomityö: Automatic detection of human settlements in rural Sub-Saharan Africa from satellite imagery with convolutional neural networks and OpenStreetMap

Katso tallenteet

2020

Katso tallenteet

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Venla Bernelius, Helsingin yliopisto / Geotieteiden ja maantieteen laitos, Eriytyvät kaupunkikoulut. Väitöskirja
 • Markus Kukkonen, Turun yliopisto/Maantieteen ja geologian laitos, Forest cover and its change in Unguja Island, Zanzibar. Pro gradu

2012

 • Ilpo Tammi, Turun yliopisto: Marine spatial planning with participatory GIS ans multi-criteria decision analysis: a case  of artificial reef location optimization, Turun yli.opisto. Pro gradu.
 • Sakari Jäppinen, Helsingi yliopisto: Pyöräily osana joukkoliikennettä – Kaupunkipyörien  vaikutus alueiden saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Pro gradu

2011

 • Faris Alsuhail, Turun yliopisto: Answering to the Needs of Integrated Coastal Zone Management in Finland: a GIS Approach. Pro gradu.
 • Andreas Hall, Aalto-yliopisto: Knowledge Visualization in Spatial Analysis. Diplomityö.
 • Joni Heikkola, Helsingin yliopisto: Vieläkö vieressä on tilaa? Menetelmä täydennysrakentamispotentiaalin määrittelyyn. Pro gradu.
 • Suvi Välimäki, Helsingin yliopisto: Social networks for volunteered geographic information – A case study of OpenStreetMap. Pro gradu.

2010

 • Riikka Hannila, Oulun yliopiston maantieteen laitos: Suotuisan elinympäristön tunnistaminen alueellisen mallintamisen avulla: esimerkkeinä maakotka ja muuttohaukka Suomessa. Pro gradu.
 • Teemu Tapanainen, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Luonnossaliikkujan kulkukelpoisuusanalyysin parantaminen tarkoilla maastotiedoilla. Pro gradu.
 • Hanna Tarvainen, Turun yliopiston maantieteen laitos: Elinympäristö hyvinvoinnin määrittäjänä – Vertaileva tutkimus hyvinvoinnin resursseista Helsingin, Turun, Tampereen ja Salon taajama-alueilla. Pro gradu.

2009

 • Ulla Järvinen, Teknillisen korkeakoulun maanmittaustieteiden laitos: Maastotietotuotteiden tuotekuvausten käyttäjä- ja standardilähtöinen kehittäminen. Diplomityö.
 • Maria Vuori, FM, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Accessibility as a determinant of opportunities – A case study from Peruvian Amazonia. Pro gradu.

2008

 • Lassi Lehto, Teknillinen korkeakoulun maanmittausosasto: Real-Time Content Transformations in a Web Service-Based Delivery Architecture for Geographic Information. Väitöskirja.
 • Annu-Maaria Nivala, Teknillinen korkeakoulun tietotekniikan osasto: Usability Perspectives for the Design of Interactive Maps. Väitöskirja.
 • Riitta Vaniala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja liikenne, Teknologiaosaamisen johtaminen: Paikkatieto hyötykäyttöön ilmavoimissa – menetelmiä osaamisen johtamisen ja sisäisen viestinnän näkökulmista. Insinöörityö, ylempi AMK-tutkinto.

2007

 • Antero Keskinen, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Mapping Road Infrastruc-ture in Developing Countries. Pro gradu.
 • Jari Korpi, Teknillinen korkeakoulun maanmittausosasto: Symbolien suunnittelu kansainvälisen kriisinhallinnan tilannekuville. Diplomityö.
 • Juha Oksanen, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Digital Elevation Model Error in Terrain Analysis. Väitöskirja.

2006

 • Nora Fagerholm, Turun yliopiston maantieteen laitos: kaupunkisuunnittelun karttapalvelu. Pro gradu.
 • Timo Pitkänen, Turun yliopiston maantieteen laitos: vedenalaisen luonnon monimuotoisuus. Pro gradu.
 • Mikko Selin, Turun yliopiston maantieteen laitos: Salon kaupungin tulva-analyysiä. Pro gradu.

2005

 • Petteri Alho, Turun yliopiston maantieteen laitos: Reconstruction and Inundation Estimation of Glacial Outburst Floods: a Combined Approach of Earth Observation Data, GIS and Hydraulic Modelling. Väitöskirja.
 • Harri Markus Huttunen, Maastotiedot ja maastotietomallien harmonisointi Suomessa. Pro gradu
 • Kaarina Laitala, Paikkatietojärjestelmät kuntien alueiden käytön suunnittelun tehostajina. Pro gradu.

2004

 • Mika Lehtonen, Turun kauppakorkeakoulu: Paikkatietojärjestelmä osana strategista tietojärjestelmää
 • Jani Kylmäaho, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Personal navigation in urban environment. Pro gradu.
 • Jari-Pekka Mäkiaho, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Rannansiirtyminen pääkaupunkiseudulla postglasiaaliaikana TIN-mallinnuksella kuvattuna. Pro gradu.

2003

 • Jussi Tokola, Teknillisen korkeakoulun maanmittausosasto: Paikkatiedon hyödyntäminen jakeluketjun hallinnan dynaamisessa päätöksenteossa. Diplomityö.
 • Riikka Henriksson, Oulun yliopisto: Ilmavoimien paikkatiedon metadata. Pro gradu.

2002

 • Sonja Kivinen: Kasvillisuustyyppien levinneisyyden mallintaminen ja malleihin vaikuttavat tekijät. Esimerkkinä Kevon luonnonpuiston suot ja kosteat metsät. Pro gradu.
 • Jari Myllärinen, Teknillinen korkeakoulu: Mobiili opastus kolmiulotteisen kaupunkimallin avulla. Dipomityö.
 • Katja Taipale: Englannin kielen vaikutus suomen-, ruotsin- ja ranskankieliseen paikkatietotermistöön. Pro gradu.