Paikkatieto tutuksi

Paikkatieto on tietoa kohteesta tai ilmiöstä, jolle voidaan määritellä sijainti esimerkiksi koordinaattien tai osoitteiden perusteella. Esimerkiksi tiedot maastosta, asukkaista, toimipaikoista, ympäristöstä ja sen tilasta, maankäytöstä, tie- ja sähköverkoista ovat paikkatietoa.

Paikkatiedon avulla

  • Voimme havainnollistaa tiedon karttoina ja tehdä tiedoista helpommin ja nopeammin ymmärrettävää ja hallittavaa. 
  • Voimme analysoida tietoa: esim. ajoetäisyys määränpäähän, asukkaiden lukumäärä suunnittelualueella tai liiketoiminnon optimaalinen sijainti suhteessa asiakkaisiin.
  • Voimme yhdistellä eri lähteistä saatavia, eri ilmiöitä kuvaavia tietoja ja hyödyntää niitä vaikkapa aluesuunnittelun päätöksenteossa.  Erilaisten yhdistelmien määrä on lähes rajaton, kun eri paikkatietoaineistoja on saatavilla satoja.

Karttoja ja paikkatietoaineistoja tarjoavat monet julkisen ja yksityisen sektorin tiedontuottajat. Aineistoihin voi tutustua mm. Paikkatietoikkuna-palvelussa.

Paikkatietojärjestelmän (GIS, Geographic Information System) avulla voidaan hallita, analysoida, esittää, jakaa ja hyödyntää paikkatietoa. 

Arkikäytössä tunnetuimpia paikkatietosovelluksia ovat web-karttapalvelut ja navigointisovellukset. Myös monet organisaatiot hyödyntävät paikkatietojärjestelmiä toimintansa tukena. Tänä päivänä GIS on yhä kiinteämpi osa organisaatioiden liiketoimintaa tukevia tietojärjestelmiä.

Paikkatietotekniikka voi auttaa meitä esim. luonnonvarojen hallinnassa, ympäristön suojelussa, materiaalivirtojen ohjauksessa, kaupunkitilojen suunnittelussa, aluepolitiikan päätöksenteossa tai tehostamaan yritysten liiketoimintaa.

Paikkatietoalalla on useita yrityksiä, jotka markkinoivat ja toteuttavat paikkatietojärjestelmiä ja GIS-sovelluksia sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluita. Paikkatietoalan yrityksiä on listattu mm. yritysjäsensivuillamme

Paikkatietoalan kursseja järjestävät Suomessa eriasteiset oppilaitokset yliopistoista lukioihin.

Koulutus ja tutkimus

Geoinformatiikan opetusta antavat yliopistoyksiköt

Lähde: geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET

Geoinformatiikan opetusta tarjoavat myös muut oppilaitokset

Paikkatietoalan opetusta tarjoaviin koulutusohjelmiin voi tutustua Opintopolku-palvelussa, hakusanalla ”geoinformatiikka”. Paikkatiedon perusteet kuuluvat myös lukion valtakunnalliseen opetusohjelmaan.

Maanmittausalan opetusta ja geoinformatiikkaa tarjoavat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta. Lisäksi geoinformatiikan kursseja on monissa luonnonvara-, aluesuunnittelu-, rakennustekniikan ja taloustieteen alojen koulutusohjelmissa.

AaltoPro tarjoaa paikkatietoaiheista täydennyskoulutusta ja lisäksi monet yritykset järjestävät paikkatietoaiheisia kursseja.

Geoinformatiikan opetus Suomessa – tilannekatsaus vuonna 2016

Opetusmateriaalit

Paikkatietoalan tutkimuslaitokset

Geoinformatiikan teknistä ja soveltavaa tutkimusta tehdään Suomessa laajasti eri yliopistoissa ja niiden laitoksilla sekä valtion tutkimuslaitoksissa.

Ajankohtaista webissä

ProGIS tiedottaa ensisijaisesti omien verkkosivujensa ja sähköpostilistansa kautta, joistain tapahtumista ja uutisista myös GIS-Velhojen Facebook-ryhmän kautta.

Voit seurata muiden tahojen paikkatietoalan uutisia sekä osallistua keskusteluun kätevästi myös verkkosyötteiden ja sosiaalisen median kautta. Tässä mainittavien esimerkkien lisäksi monet muut paikkatietoalan toimijat tarjoavat tietoa eri kanavissa.

Twitter

Twitterissä käytävää paikkatietoaiheista keskustelua voi seurata hashtagien avulla Twitterillä tai syötteiden hakuohjelmilla.

  • #paikkatieto
  • #gis

Facebook

Facebook ryhmiä tai sivuja, joita voi seurata liitymällä ryhmiin, tykkäämällä sivuista tai muuten tutustumalla niiden sisältöön.

LinkedIn

LinkedIninssä on runsaasti aktiivisia GIS-ryhmiä, jotka löytyvät kätevästi hakusanoilla.

Uutiskirjeet ja jäsentiedotteet

Tiedotamme toiminnastamme säännöllisesti sähköpostitse sekä verkkosivujen kautta.