Paikkatietoalan ProGIS-palkinto

Paikkatietomarkkinoiden ja sittemmin GeoForum Summitin yhteydessä on perinteisesti jaettu paikkatietoalan kunniamaininta, ProGIS-palkinto. Palkinnon tavoitteena on kiinnittää huomiota paikkatietojen hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Palkinnon saaja voi olla henkilö, yhteisö tai yritys, joka on teollaan tai innovaatiollaan lisännyt paikkatietoalan tunnettuutta ja paikkatietojen hyötykäyttöä.

Paikkatietoalan kunniamaininnan myöntämisestä päättää vuosittain ProGIS ry:n hallitus ilman erillistä hakemusta, mutta jäsenistö voi vapaasti tehdä ehdotuksia palkinnon saajaksi: progis.info@gmail.com

ProGIS-palkinnon saajat vuosittain

2023

Gispo Oy – Vuonna 2012 perustettu yritys edistää avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen sekä avointen paikkatietoaineistojen käyttöä ja kehitystä. Viime vuosina vapaiden ja avointen ohjelmistojen merkitys ohjelmistotekniikan ja laajemminkin vastuullisten yhteiskuntien kehityksessä on alettu nähdä entistä tärkeämpänä ja Gisponkin kasvu on kiihtynyt. Yritys osallistuu myös käytön koulutukseen paikkatiedon käyttäjäorganisaatioissa. Gispolaiset ovat olleet aktiivisesti mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia kuten ohjelmistojen käännöstalkoita sekä vapaaehtoisten kartoittajien tapahtumia eli mapathoneja OpenStreetMap-yhteisön kanssa. Gispo on ollut merkittävä paikkatiedon sanansaattaja Suomen GIS-kentässä ja on sitä epäilemättä myös tulevaisuudessa.

2022

Kirsi Virrantaus – Professori Kirsi Virrantaus oli Geodeettisen laitoksen Geoinformatiikan ja kartografian osaston ensimmäinen johtaja 1987-88. Hän on ollut Teknillisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston paikkatietotekniikan opetuksen sisältäneen osaston professori vuodesta 1988. Hän toimi maailman kartografisen järjestön ICA varapuheenjohtajana 1999-2006 ja maailman maanmittausjärjestön FIG koulutuskomission johtajana 1998-2002. Hänen akateemista erityisosaamistaan ovat spatiaalinen analyysi ja algoritmiikka sekä maanpuolustuksen tilannekuvan ja -tietoisuuden paikkatietosovellukset.

2021

Palkintoa ei jaettu vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

2020

Palkintoa ei jaettu vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

2019

Oskari-yhteisö – Oskari on ainutlaatuinen avoimen lähdekoodin selainpohjainen paikkatieto-ohjelmisto, jota on ollut kehittämässä jo vuodesta 2008 alkaen runsas joukko alan ammattilaisia suomessa. Oskarista on kehittynyt vuosien varrella erityisesti alan ulkopuolisille käyttäjille monipuolinen, matalan kynnyksen paikkatieto-ohjelmisto, joka on avoimuuden ja erinomaisen dokumentoinnin vuoksi suhteellisen yksinkertaista ja edullista minkä tahansa organisaation ottaa käyttöön. Oskaria käyttää ja kehittää Suomessa kymmenet eri organisaatiot. Oskari on myös huomattu ulkomailla, missä mm. Islannin maanmittauslaitos on alkanut hyödyntää Oskarin avointa koodia. Oskarista onkin kehittymässä suomalaisen paikkatieto-osaamisen vientituote, josta voimme kaikki olla hyvin ylpeitä!

2018

Tapani Sarjakoski – Professori Tapani Sarjakoski johti Geodeettisen laitoksen ja Paikkatietokeskuksen Geoinformatiikan ja kartografian osastoa vuosina 1989-2017. Sarjakoski oli geoinformatiikan alan ensimmäisiä tutkijoita ja vakiinnuttajia Suomessa. Hän on tehnyt merkittävää monialaista ja kansainvälistä tutkimusta muun muassa kartografian yleistysmenetelmistä sekä paikkatiedon käytettävyydestä ja suurteholaskennasta.

2017

Jarkko Ryyppö – Jarkko Ryypön tunnetuimpiin innovaatioihin kuuluu työkalu nimeltä Karttapullautin, jolla voi muutaman napin painalluksella generoida tarkan suunnistuskartan valitusta alueesta. Työkalu käyttää aineistonaan Maanmittauslaitoksen avointa maastotietokantaa ja laserkeilausaineistoa. Satavuotiaan Suomen kunniaksi Jarkko on kollegoineen tehnyt lähes koko Suomen kattavan suunnistuskartan, valjastamalla lukuisia tietokoneita työstämään tätä raskasta laskentaa. Koko tuotos on vapaasti kaikkien käytettävissä mapant.fi sivustolla. Tämä työ on herättänyt ansaittua huomioita erityisesti kansainvälisissä suunnistuspiireissä, mutta myös paikkatietoalalla yleisestikin, sillä se osoittaa hienosti, miten julkisten aineistojen avaaminen ruokkii innovaatioita.

2016

HSL, avaamansa paikkatiedon hyödyntämisen edistämisestä.

2015

Poligoni ry, toiminnasta opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja verkostojen luomisessa.

2014

Antti Rainio, aktiivisesta toiminnasta paikkatietoalan ja sen verkostojen kehittämisessä.

2013

Dimenteq Oy, paikkatietoalalla toimiva kasvuyritys, joka toimii pääosin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

2012

Helsinki Region Infoshare  on luonut avoimen datan jakoon uuden toimintakulttuurin ja samalla edistänyt paikkatietojen käyttöä uusilla tahoilla, mm. HRI-verkkopalvelun kautta. HRI:n antama esimerkki on innostanut myös muita tahoja  toteuttamaan omia avoimia tietopalveluitaan.

2011

Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia – Perusteluina suomalaisen paikkatietoalan määrätietoinen kehittäminen sekä paikkatietoalan kansainvälisen yhteistyön proaktiivinen edistäminen.

2010

PaikkaOppi-verkko-oppimisympäristö –  Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke on tuonut uutta intoa ja sisältöä paikkatietotaitojen kouluopetukseen ja lisännyt näin koko paikkatietoalan tunnettavuutta.

2009

Kansanedustaja Jyrki J. Kasvi – Hän on lisännyt omalla toiminnallaan paikkatietoalan tunnettavuutta eduskunnassa, hän on ottanut kantaa paikkatietoaineistojen saatavuuden helpottamiseen sekä puhunut yritystoiminnan innovaatioiden mahdollistamisen puolesta yhdellä Suomen tärkeimmistä foorumeista. Kasvi on yksi harvoista kansanedustajista, joka on ottanut paikkatietoalan omakseen ja ymmärtänyt sen potentiaalin yhteiskunnassamme.

2008

Maanmittauslaitos – Maanmittauslaitos on luovuttanut paikkatietoaineistonsa vuoden alusta alkaen irrotuskustannushintaan viranomaisille viranomaistehtävien hoitamiseen sekä oppilaitoksille opetuskäyttöön ja siihen liittyvään ei-kaupalliseen tutkimustoimintaan. Käyttöoikeusmaksuja ei enää peritä. Uusi hinnoittelu koskee kaikkia Maanmittauslaitoksen omia digitaalisia paikkatietoaineistoja, joiden käyttöoikeuksien hinnoittelusta ei säädetä toisaalla Käyttömaksujen poistamisella edistetään paikkatietojen käyttöä.

2007

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Paikkatietoasiain neuvottelukunta -Paikkatietoalan kansallisesta edistämisestä sekä aktiivisesta työstä INSPIRE-direktiivin hyväksi. Kaikkiaan kunniamaininta koskettaa siis yli 80 paikkatietoalan ammattilaista, jotka ovat osallistuneet PATINEn toimintaan.

2006

DigiRoad-hanke –  Digiroad edistää uusien paikkatietopohjaisten innovaatioiden ja palvelujen syntyä suomalaisen paikkatietoaineiston pohjalta. Hankkeessa on alusta alkaen huolehdittu rahoituskysymyksistä tavoitteena aineiston maksuttomuus ja yritysten ja muiden aineistonkäyttäjien kohtelu tasapuolisesti.

2005

Navicore Oy – Palkittiin kotimaisesta paikkatiedon käyttöä edistävästä innovaatiosta, Navicore-navigointisovelluksesta.

Opetusneuvos Lea Houtsonen Opetushallituksesta – palkittiin yleissivistävän paikkatieto-opetuksen edistämisestä Suomen lukioissa.

Muita kunniamainintoja:

2010

GI Norden’s Award of honour professori Kirsi Virrantaukselle