På Svenska

ProGIS är en finsk ideell organisation vars mål är att främja användningen av geografisk information (GI) och geografiska informationssystem (GIS) till förmån för det finska samhället, och att fungera som länk mellan branchens olika intressegrupper: GI-producerare, GI-användare och försäljare av GI-tjänster samt programvara.

ProGIS upfyller dessa mål genom att:

  • Fungera som samarbetsorganisation för sina medlemmar
  • Främja användning, insamling och bearbetning av GI och relaterad service genom att sprida information och genomföra utredningar
  • Organisera seminarier
  • Följa den internationella utvecklingen inom GI och delta i internationella aktiviteter
  • Ta initiativ angående användning av GI, avlägsna problem och delta i utvecklingen av standarder, rekommendationer samt lagstiftning

Som medlemmar i ProGIS kan organisationer och individer ha en inflytan på det finska GI-samarbetet och dess ställning i samhället. ProGIS representerar också finsk expertis i GI Norden.

Medlemmar

ProGIS har ungefär 20 organisations- och 250 personsmedlemmar. Medlemsorganisationerna omfattas av privata företag och statliga samt kommunala organisationer.

Styrelse

ProGIS styrelse består av sex till tio medlemmar och möjligtvis en sekreterare. Du kan kontakta dem vi mail: progis.info[at]gmail.com.

ProGIS avhandlingsutmärkelser och ProGIS hedersomnämnande

ProGIS delar årligen ut utmärkelser till 1-3 meriterade avhandlingar från universiteter eller yrkeshögskolor. De belönade avhandlingarna skall vara av hög kvalitet och helst komma med något nytt till forskning och innovation inom GI-branchen. Utmärkelserna delas ut i samband med den årliga GI-mässan. Pristagarna väljs av de avhandlingar som gjorts under året, baserat på ansökningar som gjorts till ProGIS sekreterare.

Det första ProGIS hedersomnämnandet delades ut 2005. Syftet med att tilldela ett hedersomnämnande är att dra uppmärksamhet till betydelsen av GI i samhället. Hedersomnämnandet kan ges till en person, en gemenskap eller ett företag som ökat kunskapen om geografisk information i Finland genom sina handlningar eller innovationer. ProGIS styrelse beslutar om utdelningen av hedersomnämnandet.